دیپی و نهنگ: دیپی و نهنگ

دیپی و نهنگ

دیپی و نهنگ

این مستند روایتی از روند جایگزینی اسکلت یک دایناسور به نام دیپی با یک اسکلت نهنگ غول پیکر در موزه تاریخ طبیعی لندن و چالش های آن است.

نظر دادن