برای احمد: برای احمد

برای احمد

برای احمد

این مستند روایتگر اولین تظاهرات منحصر به فرد زنان در شهریور سال 57 است که به مناسبت کشته شدن احمد مرتضایی، جوان 17 ساله در تظاهرات و به صورت خودجوش برپا شد.

نظر دادن