ایران: ایران - 209

ایران

ایران - 209

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از جاذبه های زیارتی شهر مشهد و جاذبه های گردشگری شهر دره شهر استان ایلام

نظر دادن