شکست بحران: شکست بحران

شکست بحران

شکست بحران

این برنامه به شرح تلاش های نیروهای سپاه در رفع مشکل وقوع سیل در کشور در استان خوزستان می پردازد.

نظر دادن