این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

در کنار متن

نفسی نیست

مجموعه مستند « در کنار متن » از زوایای مختلف به موضوع حاشیه‌نشینی در کشور و تبعات آن می پردازد.

این قسمت : تلاش های یک فعال اجتماعی در خرم آباد برای کمک به وضعیت نابسامان متکدیان، کارتن خواب ها و اسیران اعتیاد

نظر دادن