مه شکن: مه شکن - 25

مه شکن

مه شکن - 25

مجموعه مستند « مه شکن » به حوادث روزهای انقلاب می پردازد و از زبان مردم حاضر در راهپیمایی ها حال و هوای آن روزها را به تصویر می کشد.

مناظره درباره انتخابات، مراسم درختکاری، ملی شدن صنعت نفت و..

نظر دادن