پرونده مستند - سری دوم: پرونده مستند - 9

پرونده مستند - سری دوم

پرونده مستند - 9

مجموعه برنامه « پرونده مستند » به منظور آگاه سازی جامعه و شناخت بیشتر مردم در خصوص جرائم مختلف به بررسی پرونده های مهم پلیسی با حضور شخص متهم، کارشناس و ... می پردازد.

نظر دادن