سیصد و شصت درجه: سیصد و شصت درجه - 73 - کاغذ

سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه - 73 - کاغذ

مستند « 360 درجه » به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و می‌کوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

بررسی مشکلات در چرخه توضیع کاغذ در انتشار روزنامه ها و نشریات

نظر دادن