میهمان خانه دوست: میهمان خانه دوست

میهمان خانه دوست

میهمان خانه دوست

این برنامه به زیارت جمعی از جانبازان از خانه خدا در حج تمتع و حال و هوای این روزهای آن می پردازد.

نظر دادن