این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ایران

ایران - 213

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : طبیعت زیبای خرم آباد و نمایشگاه فرش دستباف تبریز

نظر دادن