و اینک مستند: و اینک مستند - 2

و اینک مستند

و اینک مستند - 2

مجموعه مستند " و اینک مستند " به معرفی سینماگران بزرگی می پردازد که فیلم مستند ساخته اند.

این قسمت : اورسون ولز

نظر دادن