لسک: لسک

لسک

لسک

یحیی حق شناس یکی از اسرای ایرانی در جنگ تحمیلی بود که به مدت ده سال اسارت کشید. همسر او رقیه عزیزپور، از سن 17 تا 27 سالگی منتظر بازگشت او ماند.

سایر قسمت‌ها

نظر دادن