دوران: دوران - 45

دوران

دوران - 45

هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود.

این قسمت : نمایش فیلم مستند نادیدنی های آشکار هستی

 

نظر دادن

نظر

  • شاه علی
    شاه علی

    با سلام
    دیشب برنامه دوران را تماشا کردم. فیلم مستند پایانی به تلسکوپ هابل می پرداخت که جالب توجه بود. اما کارشناس برنامه، قبل از نمایش فیلم، مطالبی اظهار داشت که تأمل برانگیز است. ایشان به موضوع نسبیت پرداخت؛ سپس اظهار داشت که مدت یک روز قیامت که پنجاه هزار سال در قرآن آمده، براساس نسبیت معادل نه ماه و نه روز و نه ساعت ماندن جنین در رحم است. البته اظهارات دیگری نیز داشت. این اظهارات، بدون اثبات علمی، موجب وهن دین است. مجری هم از ایشان نخواست که ادعای خود را ثابت کند و نشان دهد چگونه از نسبیت به این نتیجه میتوان رسید. چرا از کارشناسانی با سواد بالای علمی در این چنین برنامه هایی استفاده نمیکنید؟