مه شکن: مه شکن - 27

مه شکن

مه شکن - 27

مجموعه مستند « مه شکن » به حوادث روزهای انقلاب می پردازد و از زبان مردم حاضر در راهپیمایی ها حال و هوای آن روزها را به تصویر می کشد.

قطع ارتباط با آمریکا در سال 1359

نظر دادن