و اینک مستند: و اینک مستند - 3

و اینک مستند

و اینک مستند - 3

مجموعه مستند " و اینک مستند " به معرفی سینماگران بزرگی می پردازد که فیلم مستند ساخته اند.

این قسمت : مارتین اسکورسیزی

نظر دادن