این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ایران

ایران - 214

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : معرفی خوراکی های سنتی شهرستان دلفان در لرستان، سد البرز در مازندران

نظر دادن