این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ایران

ایران - 215

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از دوتاری نوازی در شهر خواف و جاذبه های طبیعی و میراث فرهنگی شهر سراب

نظر دادن