مردی میان مردم: مردی میان مردم

مردی میان مردم

مردی میان مردم

این مستند به زلزله سال 1347 در شهر فردوس استان خراسان پرداخته و از تلاش روحانیون برای به سامان رساندن اوضاع و نقش مقام معظم رهبری در این بین می گوید.

نظر دادن