راه های افتخار - سری دوم: راه های افتخار - 3

راه های افتخار - سری دوم

راه های افتخار - 3

 مجموعه برنامه « راه های افتخار » روایتی مستند از مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس است.

تخریب در عملیات فتح المبین

نظر دادن