مه شکن: مه شکن - 31

مه شکن

مه شکن - 31

مجموعه مستند « مه شکن » به حوادث روزهای انقلاب می پردازد و از زبان مردم حاضر در راهپیمایی ها حال و هوای آن روزها را به تصویر می کشد.

مجاهدین خلق

نظر دادن