راه های افتخار - سری دوم: راه های افتخار - 6

راه های افتخار - سری دوم

راه های افتخار - 6

 مجموعه برنامه « راه های افتخار » روایتی مستند از مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس است.

والفجر 8

نظر دادن