ایران: ایران - 218

ایران

ایران - 218

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از جاذبه های گردشگری تاریخی شهرستان میانه و شهرستان اهر در آذربایجان شرقی 

نظر دادن