پورتوریکو؛ جزیره جادویی: پورتوریکو؛ جزیره جادویی

پورتوریکو؛ جزیره جادویی

پورتوریکو؛ جزیره جادویی

این مستند به معرفی جاذبه های طبیعی، پوشش جانوری و گیاهی جزیره پورتوریکو می پردازد.

سایر قسمت‌ها

نظر دادن