آتشفشان های کشنده: آتشفشان های کشنده

آتشفشان های کشنده

آتشفشان های کشنده

این مستند به بررسی منشا آتشفشان های مرگباری که کل سطح کره زمین را تحت تاثیر خود قرار داده اند می پردازد.

سایر قسمت‌ها

نظر دادن