این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

رازهای مکونگ

رازهای مکونگ - 8

این مجموعه مستند به بررسی پوشش گیاهی و جانوری اطراف رود مکونگ در کشور چین می پردازد.

نظر دادن