این مستند را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

در کنار متن

میراث کامبوزیا

مجموعه مستند « در کنار متن » از زوایای مختلف به موضوع حاشیه‌نشینی در کشور و تبعات آن می پردازد.

این قسمت : تلاش های مرحوم امیر توکل کامبوزیا و خانواده ایشان برای کمک به رفع نابسامانی های حاشیه نشینی در حاشیه زاهدان

نظر دادن