خاک آب: خاک آب

خاک آب

خاک آب

این برنامه روایت آبخیزداری و مدیریت پایدار منابع آب و خاک در روستاهای استان آذربایجان غربی است.

سایر قسمت‌ها

نظر دادن