این مستند را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

تب تولید

تب تولید

این مستند به بررسی مشکلات تولید و تولیدکنندگان در کشور می پردازد.

سایر قسمت‌ها

نظر دادن