این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

زندگی من

زندگی من - 11

این مجموعه قصد دارد با رویکردی اجتماعی به زندگی افراد ناشناخته ای که با رو آوردن به هنرهای نمایشی تلاش می کنند تا بر مشکلات زندگی غلبه کنند. هر قسمت این مجموعه علاوه بر نشان دادن زندگی شخصی و خانوادگی آنان بیننده را با گوشه ای از هنر آن ها و مشکلات حرفه شان آشنا سازد.

این قسمت : بهروز مددجوی بهزیستی و ناتوان ذهنی، در یک مرکز نگهداری ناتوانان جسمش و حرکتی زندگی می کند

کارگردان: آرش لاهوتی

تهیه کننده: آرش لاهوتی

نظر دادن