این مستند را ارزیابی کنید
(11 رای‌ها)

یکی از ما

یکی از ما - سیاه کمرنگ

مجموعه مستند « یکی از ما » درباره انسان هایی است که در مواجه با مشکلات جامعه خود دست روی دست نگذاشته بلکه به فکر چاره و عمل بوده اند. در این مستند به اینکه چگونه یک فرد یا گروه می تواند با مشارکت فعال و ایده های خلاقانه در زندگی خود و دیگران تغییرات مثبت ایجاد کند پرداخته می شود.

معرفی بنیاد نیکوکاری شروین روبن زاده که در زمینه سوگ درمانی فعالیت می کند.

نظر دادن