این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه - 84 - لبنان

مستند « 360 درجه » به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و می‌کوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

بررسی اعتراضات مردم بیروت

موارد مرتبط

نظر دادن