این مستند را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

پای پیاده روی آب

پای پیاده روی آب

این برنامه به جنگ ایران و عراق و حضور نیروهای دریایی سپاه در خلیج فارس پرداخته و از نقش آمریکا در این میان می گوید.

سایر قسمت‌ها

نظر دادن