این مستند را ارزیابی کنید
(9 رای‌ها)

یکی از ما

یکی از ما - فرزند کوهستان

مجموعه مستند « یکی از ما » درباره انسان هایی است که در مواجه با مشکلات جامعه خود دست روی دست نگذاشته بلکه به فکر چاره و عمل بوده اند. در این مستند به اینکه چگونه یک فرد یا گروه می تواند با مشارکت فعال و ایده های خلاقانه در زندگی خود و دیگران تغییرات مثبت ایجاد کند پرداخته می شود.

کارآفرینی تعدادی از جوانان یکی از روستاهای اورامانات در استان کرمانشاه

نظر دادن