این مستند را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

آیا باید باغ وحش ها را تعطیل کنیم؟

آیا باید باغ وحش ها را تعطیل کنیم؟

این برنامه به تاریخچه باغ وحش های جهان در گذشته پرداخته و طرز نگهداری حیوانات را مورد بحث و نظر کارشناسان قرار می دهد.

نظر دادن