این مستند را ارزیابی کنید
(9 رای‌ها)

ببری

ببری

این مستند نوعی زنبور خاص ( زنبور ببری ) در جنگل های شهرستان منوجان در جنوب استان کرمان را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

سایر قسمت‌ها

نظر دادن