این مستند را ارزیابی کنید
(23 رای‌ها)

آخرین کوچ گران اروپا

آخرین کوچ گران اروپا

در این برنامه گله دارانی از کشورهای رومانی، انگلستان و اسپانیا نمایش داده می شوند که گله های بزرگ خود را در مناطق چراگاه های مختلف جا به جا می کنند.

سایر قسمت‌ها

نظر دادن