این مستند را ارزیابی کنید
(10 رای‌ها)

آخر هفته ها با گربه های بزرگ

آخر هفته ها با گربه های بزرگ - 2

این مجموعه مستند در هر قسمت با یک گربه سان بزرگ همراه شده و نحوه زندگی و شکار آنها را بررسی می کند.

نظر دادن