چاپ کردن این صفحه

حاج قاسم سلیمانی سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد

حاج قاسم سلیمانی سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد

سینه ها با سوختن، ارزنده تر خواهند شد

شمع ها در عمق شب، تابنده تر خواهند شد

امتیاز ماست‌‌ مُردن! می کُشند و غافلند

دم به دم با مرگِ ما بازنده تر خواهند شد

سنگ اگر هم صحبت آیینه های ما شود

ما زبان هامان از این بُرّنده تر خواهند شد

چون‌جواب صخره تکراری ست، پرسش های موج

بعد از این از صخره ها کوبنده تر خواهند شد

چشم هایی که پی میراث ما افتاده اند

منتظر باشند! در آینده، تر خواهند شد!

اهل دنیا را خیال مرگ حتی می کُشد

عاشقان با مرگ اما زنده تر خواهند شد

ای شهادت! دست خونین بر سر و رومان بکش!

تحفه ها، تزیین شده، زیبنده تر خواهند شد

رزق اگر باشد شهادت، شام با تهران یکی ست

«بی تفاوت ها» فقط شرمنده تر خواهند شد!

#ایران_من #تسلیت

 

موارد مرتبط