این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

اینجا ایران است

اینجا ایران است - 29

این مستند به سفرهای یک زوج عرب زبان به شهرهای مختلف و آشنایی با اماکن مذهبی و گردشگری می پردازد.

این قسمت : قم - موزه ها

نظر دادن