این مستند را ارزیابی کنید
(7 رای‌ها)

پروژه دی دی آر

پروژه دی دی آر

این مستند درباره پروژه آمریکایی-انگلیسی در منطقه خاورمیانه در راستای ایجاد تفرقه و جنگ بین مذاهب و قبایل منطقه است.

سایر قسمت‌ها

نظر دادن