این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

دوباره زندگی

دوباره زندگی - 7

این مستند در خصوص چالش های یک خانواده ایرانی از جمله جایگاه زن در خانواده، مشکلات ازدواج و تصمیم گیری درباره این مسائل می باشد.

این قسمت : زندگی اکرم و تشریح معیار های زندگی او

تهیه کننده و کارگردان: عبدالله حاجی محمدی

نظر دادن