این مستند را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 54

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

معرفی شهید خدمت، حسین علیمرادی، فعال جهادی در استان سیستان و بلوچستان و فعالیت های او

نظر دادن