این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه - 98 - طرح صلح ترامپ

مستند « 360 درجه » به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و می‌کوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

بررسی طرح صلح ترامپ درباره مسئله فلسطین

موارد مرتبط

نظر دادن