این مستند را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

سال های پایانی

سال های پایانی

این مستند به بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران در سال های پایانی سلطنت پهلوی می پردازد.

نظر دادن