این مستند را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

ابرها

ابرها - 7

این مجموعه مستند به معرفی سازه های عظیم ساخته شده در ایران می پردازد.

سکوی نفتی امیرکبیر

نظر دادن