این مستند را ارزیابی کنید
(6 رای‌ها)

رویای کارمانیا

رویای کارمانیا - 12

این مستند به موضوعات مختلف گردشگری در حوزه‌های اماکن باستانی، مردم شناسی، موسیقی نواحی و ... و همچنین به شناخت طبیعت ناشناخته استان کرمان می‌پردازد.

نظر دادن