این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

راه سلامت

راه سلامت - 2

این مجموعه مستند به پیشرفت های پزشکی در ایران پس از انقلاب می پردازد.

سفر یه فرد تبعه عراقی به ایران برای مداوای زانو و استفاده از روش سلول درمانی

نظر دادن