سینما حقیقت: سینما حقیقت; سرزمین خانه خورشید

سینما حقیقت

سینما حقیقت; سرزمین خانه خورشید

این برنامه درباره دو قایقران است که تصمیم می‌گیرند با قایق کایاک سرچشمه رودخانه خروشان سیروان در منطقه هورامانات کردستان را تا محل ورود رودخانه به کشور عراق، طی کنند.

کارگردان : فرهاد ورهرام

نظر دادن