کوچه های خورشید: کوچه های خورشید - 19

کوچه های خورشید

کوچه های خورشید - 19

در این مجموعه مستند به بررسی وقایع قبل و بعد از انقلاب پرداخته می شود.

در هر قسمت از كوچه هاي خورشيد يكي از وقايع انقلاب كه مربوط به سالهاي قبل يا بعد از انقلاب است بررسي مي شود.

این قسمت : بررسی سیر تاریخی انجمن حجتیه و مواضع آن در برابر انقلاب و امام

نظر دادن