حدیث سرو: حدیث سرو - آیت الله قریشی - 1

حدیث سرو

حدیث سرو - آیت الله قریشی - 1

مجموعه « حدیث سرو » مستندی بازسازی شده است که  با استفاده از عکس ها، اسناد و تصاویر مستند و گفت و گو با نزدیکان و خانواده بزرگان معرفی شده سعی می کند تصویری از علمای دینی حقیقی را ارایه دهد.

موضوع : زندگی آیت الله قریشی

نظر دادن

نظر

  • Saj
    Saj

    قطعا ایشان شخصیتی نورانی هستند ولی متاسفانه این مستند به غیر از کش دادن هنردیگری ندارد و در طی قریب به نیم ساعت هیچ اشاره ای به فعالیت های علمی، آثار قلمی و غیره نمی کند. بهتر است به جای باز سازی های ضعیف به ارائه مطالب اساسی بپردازد. نمونه ای از باز سازی ضعیف: از مینی بوس های زمان خود ما استفاده کرده اند برای اینکه نشان دهند ایشان شصت سال پیش چگونه سفر می کردند.